Az óvodai program módszertana eszközei és a programdoboz tartalma

Tudta Ön, hogy a budapesti óvodások egyharmada passzív dohányzástól szenved?*

Ennek figyelembevételével került kidolgozásra az Óvodai Dohányzás Prevenciós Program, mely egyedülálló módszer és eszköztára segítségével hatásosan tudja befolyásolni a gyermekek jelenlegi és későbbi egészségmagatartását, erősíti ellenállásukat a dohányzásra ösztönző, negatív hatásokkal szemben, illetve csökkenti a passzív dohányzás káros hatásainak való kitettségüket. A program módszertana olyan témakörök feldolgozását tűzte ki célul, mint az érzékelés, személyiség, az egészséges életmód és a dohányzás. Ezek értelmezését egy mese (Csiszta mókus négy élete) egyes fejezetei és különböző feladatsorok segítik. A feladatsorok olyan játékok, tevékenységek gyűjteményei, amelyek összefüggésbe hozhatók a dohányzással. A program feldolgozása az óvónő, a gyermek és a szülő kölcsönös együttműködését igényli.
Oldalak: 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|

Mese, diaképsor (8 db dia) 5x5cm diakép

Kód: DvED002

Az óvodai programdoboz és a gyermekcsomagok az EMMI Dohányzás Fókuszpontjának megújult weboldaláról (https://megelozes.cikiacigi.hu/) az óvodák számára az intézmény OM azonosítójával és új jelszó igénylésével történő belépést követően térítésmentesen megrendelhetők.

"Úgy gondolom, hogy a dohányzás prevenciós tevékenységnek már óvodás korban részének kell lennie a kultúrának és az oktatásnak. Már nagyon fiatal korban el kell kezdeni a gyermekekkel foglalkozni. Az embereket legkönnyebben gyermekeiken keresztül lehet meggyőzni."
/Dr Lee Jong-wook, főigazgató, Egészségügyi Világszervezet/

A WHO a Dohányzás Ellenes Keretegyezmény 12. cikkének irányelvében is hangsúlyozza a dohányzás prevenciós tevékenységek fontosságát már egészen fiatal korban.**
Az óvodai programmal kapcsolatos további kérdéseikre szívesen válaszolunk
____
* Dr. Végh Erzsébet, Jacsó Györgyné, Dr. Gálné Seres Mária. Budapesti óvodások passzív dohányzási prevalenciája 2009. ÁNTSZ Közép-magyarországi Regionális Intézete. (Előadás) XVII. Primer Prevenciós Fórum
** Guidelines for the implementation of Article 12 of the WHO Framework Convention on Tobacco Control, WHO Framework Convention on Tobacco Control, 2010