EMMI Dohányzás Fókuszpont

Ciki a Cigi honlap - Kicsik (5-8 évesek)


"Úgy gondolom, hogy a dohányzás megelőzési tevékenységnek már óvodás korban részének kell lennie a kultúrának és az oktatásnak. Már nagyon fiatal korban el kell kezdeni a gyermekekkel foglalkozni. Az embereket legkönnyebben gyermekeiken keresztül lehet meggyőzni."
/Dr Lee Jong-wook, főigazgató, Egészségügyi Világszervezet (WHO)/


A WHO a Dohányzás Ellenes Keretegyezmény 12. cikkének irányelvében is hangsúlyozza a dohányzás prevenciós tevékenységek fontosságát már egészen fiatal korban.*

Tudta Ön, hogy a budapesti óvodások egyharmada passzív dohányzástól szenved?**

Ennek figyelembevételével került kidolgozásra a Ciki a Cigi honlap 5-8 éves korosztálynak szóló része, mely korszerű módszer és eszköztára segítségével hatásosan tudja befolyásolni a gyermekek jelenlegi és későbbi egészségmagatartását és erősíti ellenállásukat a dohányzásra ösztönző, negatív hatásokkal szemben.


A honlap különös hangsúlyt fektet a célkorosztály speciális pszichológiai sajátosságaira (kognitív, erkölcsi és képzeleti fejlődés).

Az óvodásoknak szóló részben hangos mesék, készségfejlesztő, attitűdformáló játékok, valamint képregények találhatók, amelyekkel az 5-8 éves gyermekek egyedül vagy szülői segítséggel ismerkedhetnek meg.

____
* Guidelines for the implementation of Article 12 of the WHO Framework Convention on Tobacco Control, WHO Framework Convention on Tobacco Control, 2010
** Végh E., Kiss É., Ferenczi L., Pintér M. Budapesti óvodások passzív dohányzási prevalenciája. Egészségnevelés, 2000/4., 2000